TOPACADEMY - ODBORNÉ SEMINÁRE s.r.o.


Daň z príjmov PO za rok 2019 a zmeny od 01.01.2020

Lektor:Ing. Mária Dimitrovova
Dátum:02.12.2019
Cena:48 €
Miesto:Obvodný úrad, Topoľčany
namepozvanka-02.12.2019.doc

Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny k 01.01.2020

a legislatívne zmeny k 01.01.2020

Lektor:RNDr. Jozef Mihál
Dátum:09.01.2020
Cena:59 €
Miesto:Spoločenský dom - kinosála, Topoľčany
namepozvanka-09.01.2020.doc

Novela zákona o DPH platná od 01.01.2020- najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi

Lektor:Ing. Martin Ťažký
Dátum:30.01.2020
Cena:50 €
Miesto:Mestsky úrad, Partizánske
namepozvanka-30.01.2020.doc

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019

Lektor:Ing. Mária Horváthová
Dátum:31.01.2020
Cena:49 €
Miesto:Obvodný úrad, Topoľčany
namepozvanka-31.01.2020_1571171254.doc

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019

Lektor:Ing. Mária Dimitrovova
Dátum:18.02.2020
Cena:47 €
Miesto:Obovdný úrad, Topoľčany
namepozvanka-18.02.2020.doc

  • GDPR 

  •  
nameZaSADY-OCHRANY-OSOBNyCH-uDAJOV-Topacademy.pdf