TOPACADEMY - ODBORNÉ SEMINÁRE s.r.o.


Výklad zákona o DPH - 2-dňové školenie

Lektor:Mgr. Mojmír Beňo, MF SR
Dátum:05. - 06.11.2018
Cena:78 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany
namepozvanka-05-06.11.2018_1537210533.doc

DPH - najčastejšie problémy pri uplatňovaní v praxi / príklady

*informácie aj k pripravovanej novele od 01.01.2019

Lektor:Ing. Soňa Ugróczy
Dátum:19.11.2018
Cena:46 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany
namepozvanka-19.11.2018_1539202896.doc

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 01.01.2019

Lektor:Mgr. Mojmír Beňo, MF SR
Dátum:08.01.2019
Cena:49 €

*program bude doplnený


Povinnosti mzdovej účtovníčky

Lektor:RNDr. Jozef Mihál
Dátum:11.01.2019
Cena:59 €
Miesto:Obvodný úrad, Topoľčany
namepozvanka-11.01.2019.doc

Daň z motorových vozidiel

Lektor:Ing. Jana Fülöpová, MF SR
Dátum:18.01.2019
Cena:42 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany

*program bude doplnený


Daňová závierka PO - zostavenie daňového priznania

k dani z príjmov za rok 2018

Lektor:Ing. Soňa Ugróczy
Dátum:01.02.2019
Cena:47 €
Miesto:Hotel Zara, Topoľčany

*program bude doplnený


  • GDPR 

  •  
nameZaSADY-OCHRANY-OSOBNyCH-uDAJOV-Topacademy.pdf