TOPACADEMY - ODBORNÉ SEMINÁRE s.r.o.


DPH - najčastejšie problémy pri uplatňovaní v praxi / príklady

*informácie aj k pripravovanej novele od 01.01.2019

Lektor:JUDr. Ivan Hanuska, MF SR
Dátum:19.11.2018
Cena:46 €
namepozvanka-19.11.2018_1541024876.doc

Pokladničná agenda v účtovných jednotkách v 2018

Lektor:Ing. Miriam Matisová
Dátum:29.11.2018
Cena:41 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany
namepozvanka-29.11.2018.doc

Daň z príjmov PO za rok 2018 a zmeny od 01.01.2019

Lektor:Ing. Mária Dimitrovová, FS SR
Dátum:30.11.2018
Cena:48 €
namepozvanka-30.11.2018.doc

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty - praktické príklady

Zvýšenie sadzby od 01.06.2018

Lektor:Ing. Miriam Matisová
Dátum:03.12.2018
Cena:43 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany
namepozvanka-03.12.2018.doc

Novela zákona DPH od 01.01.2019

Lektor:Mgr. Mojmír Beňo, MF SR
Dátum:08.01.2019
Cena:49 €
Miesto:Obvodný úrad, Topoľčany
namepozvanka-08.01.2019.doc

Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny od 01.01.2019

Lektor:RNDr. Jozef Mihál
Dátum:11.01.2019
Cena:59 €
Miesto:Obvodný úrad, Topoľčany
namepozvanka-11.01.2019.doc

Daň z motorových vozidiel

Lektor:Ing. Jana Fülöpová, MF SR
Dátum:18.01.2019
Cena:42 €
Miesto:Hotel Koruna, Topoľčany
namepozvanka-18.01.2019.doc

Účtovná závierka v podvojnovm účtovníctve za rok 2018

Lektor:Ing. Mária Horváthová
Dátum:január 2019
Cena:47 €
Miesto:Hotel Zara, Topoľčany

*program bude doplnený


DPH - novela zákona od 01.01.2019 v praktických príkladoch

Lektor:Ing. Martin Ťažký
Dátum:05.02.2019
Cena:44 €
Miesto:Mestský úrad, Partizánske

*program bude doplnený


  • GDPR 

  •  
nameZaSADY-OCHRANY-OSOBNyCH-uDAJOV-Topacademy.pdf